Spotkanie z Mi Aleksandrą Grönlund

9 stycznia zapraszamy na spotkanie z elementami warsztatu z udziałem fińskiej aktorki Mi Grönlund, aktywistki, której celem jest wspieranie lokalnych artystów, zaangażowanej w walkę przeciwko dyskryminacji. Spotkanie w języku angielskim poprowadzi Anna Kulicka-Soisalon-Soininen.

Mi Aleksandra Grönlund w 2003 roku ukończyła studia na wydziale aktorskim Wyższej Szkoły Teatralnej w Helsinkach. W latach 2003-2013 występowała na deskach fińskiego Teatru Narodowego. W 2014 rozpoczęła działalność jako artystka niezależna. Obecnie Grönlund mieszka wraz z rodziną w miasteczku Hanko, w najbardziej wysuniętej na południe części Finlandii. Od 2015 roku organizuje tam międzynarodowe festiwale poświęcone różnorodnym gałęziom sztuki. Grönlund stała się aktywistką, której celem jest wspieranie lokalnych artystów oraz zachęcanie społeczności miasteczka do angażowania się w szeroko pojętą sztukę. Grönlund prowadzi warsztaty teatralne o różnorodnej tematyce dla różnych grup wiekowych i społecznych, sama również jako słuchacz często uczestniczy projektach szkoleniowych w Finlandii i na świecie.

Szczegóły: https://www.facebook.com/events/455868145354680/